Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

Đồng Nai đang lên kế hoạch mở cửa dần tại các vùng xanh trên địa bàn. Ảnh: Hà anh Chiến
Đồng Nai đang lên kế hoạch mở cửa dần tại các vùng xanh trên địa bàn. Ảnh: Hà anh Chiến
Đồng Nai đang lên kế hoạch mở cửa dần tại các vùng xanh trên địa bàn. Ảnh: Hà anh Chiến
Lên top