Đồng Nai: Gần 8.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng

Công nhân Nguyễn Minh Đăng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Công nhân Nguyễn Minh Đăng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Công nhân Nguyễn Minh Đăng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Lên top