Đồng Nai dùng xe lưu động để xét nghiệm SARS-CoV-2

Xe xét nghiệm lưu động SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe xét nghiệm lưu động SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe xét nghiệm lưu động SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top