Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

Dự thảo cho phép từ ngày 9.10, các hoạt động dịch vụ, lưu thông ở Đồng Nai được thông thoáng hơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Dự thảo cho phép từ ngày 9.10, các hoạt động dịch vụ, lưu thông ở Đồng Nai được thông thoáng hơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Dự thảo cho phép từ ngày 9.10, các hoạt động dịch vụ, lưu thông ở Đồng Nai được thông thoáng hơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top