Đồng Nai: Đã truy vết 23 F1 liên quan 1 phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2

Hoạt động cách ly phòng chống COVID-19 tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Hoạt động cách ly phòng chống COVID-19 tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Hoạt động cách ly phòng chống COVID-19 tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top