Đồng Nai cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 sau khi vừa nhập học

Học sinh tại Đồng Nai đi học ngày 17.2. Ảnh: Minh Châu
Học sinh tại Đồng Nai đi học ngày 17.2. Ảnh: Minh Châu
Học sinh tại Đồng Nai đi học ngày 17.2. Ảnh: Minh Châu
Lên top