Đồng Nai cho học sinh dừng đến trường từ ngày mai (12.5)

Học sinh Đồng Nai nghỉ học từ ngày 12.5 để phòng chống COVID-19 (Hình minh hoạ). Ảnh: Ngọc Mai
Học sinh Đồng Nai nghỉ học từ ngày 12.5 để phòng chống COVID-19 (Hình minh hoạ). Ảnh: Ngọc Mai
Học sinh Đồng Nai nghỉ học từ ngày 12.5 để phòng chống COVID-19 (Hình minh hoạ). Ảnh: Ngọc Mai
Lên top