Đồng Nai cho hoạt động trở lại các bến phà từ ngày 7.4

Phà Cát Lái chỉ hoạt động hai khung giờ sáng sớm và chiều tối. Ảnh: Minh Quân
Phà Cát Lái chỉ hoạt động hai khung giờ sáng sớm và chiều tối. Ảnh: Minh Quân
Phà Cát Lái chỉ hoạt động hai khung giờ sáng sớm và chiều tối. Ảnh: Minh Quân
Lên top