Đồng Nai chi trả tiền bồi thường đợt 5 dự án sân bay Long Thành

Người dân nhận tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành sáng ngày 8.9. Ảnh: Minh Châu
Người dân nhận tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành sáng ngày 8.9. Ảnh: Minh Châu
Người dân nhận tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành sáng ngày 8.9. Ảnh: Minh Châu
Lên top