Đồng Nai: Chỉ mở vùng xanh, vùng đỏ-vàng-cam “khoá chặt” theo Chỉ thị 16

Triển khai chương trình "Trao túi an sinh - Gửi niềm tin chống dịch" tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Hà Anh Chiến
Triển khai chương trình "Trao túi an sinh - Gửi niềm tin chống dịch" tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Hà Anh Chiến
Triển khai chương trình "Trao túi an sinh - Gửi niềm tin chống dịch" tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top