Đồng Nai chỉ đạo xử lý 1.000 trường hợp mua bán giấy tay sân bay Long Thành

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top