Đồng Nai chặn tất cả xe kiểm tra giấy COVID-19 khi TPHCM áp dụng Chỉ thị 16

Đồng Nai kiểm tra tất cả phương tiện khi vào tỉnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai kiểm tra tất cả phương tiện khi vào tỉnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai kiểm tra tất cả phương tiện khi vào tỉnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top