Đồng Nai cách ly COVID-19 có thu phí đối với người Việt từ Pháp trở về

Cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Lên top