Đồng Nai: 3 doanh nghiệp đề nghị phương án NLĐ làm việc ăn ở tại công ty

Đồng Nai đã xuất hiện các trường hợp F1, F2 tại các khu công nghiệp. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai đã xuất hiện các trường hợp F1, F2 tại các khu công nghiệp. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai đã xuất hiện các trường hợp F1, F2 tại các khu công nghiệp. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top