Đồng Nai: 1 phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 liên quan BN 2982 tại Đà Nẵng

Cách ly tập trung ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Cách ly tập trung ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Cách ly tập trung ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top