Dông lốc và mưa đá tại Sơn La gây thiệt hại gần 14 tỉ đồng

Dông lốc kèm mưa đá tại Sơn La ngày 11-12.4.2020 khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai.
Dông lốc kèm mưa đá tại Sơn La ngày 11-12.4.2020 khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai.
Dông lốc kèm mưa đá tại Sơn La ngày 11-12.4.2020 khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai.
Lên top