Dông lốc khủng khiếp ở Quảng Ngãi khiến 117 căn nhà bị thiệt hại