Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà:

Đồng hành cùng tôi mỗi ngày

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Đình Trung
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Đình Trung
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Đình Trung
Lên top