Đồng đội tiễn đưa 22 liệt sĩ về đất mẹ thân yêu

Đồng đội trang trọng tổ chức lễ tiễn đưa thi hài 22 liệt sĩ hi sinh tại Quảng Trị về đất mẹ thân yêu. Ảnh: Hưng Thơ
Đồng đội trang trọng tổ chức lễ tiễn đưa thi hài 22 liệt sĩ hi sinh tại Quảng Trị về đất mẹ thân yêu. Ảnh: Hưng Thơ
Đồng đội trang trọng tổ chức lễ tiễn đưa thi hài 22 liệt sĩ hi sinh tại Quảng Trị về đất mẹ thân yêu. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top