Dòng điện trên đất lúa

Nhân viên làm vệ sinh tấm pin. Ảnh: Lục Tùng
Nhân viên làm vệ sinh tấm pin. Ảnh: Lục Tùng
Nhân viên làm vệ sinh tấm pin. Ảnh: Lục Tùng
Lên top