Động đất tại Sơn La: Nhiều nhà văn hóa và 127 nhà dân bị hư hỏng

Thiệt hại về nhà cửa do động đất ở Sơn La. Ảnh: Phòng chống thiên tai Sơn La.
Thiệt hại về nhà cửa do động đất ở Sơn La. Ảnh: Phòng chống thiên tai Sơn La.
Thiệt hại về nhà cửa do động đất ở Sơn La. Ảnh: Phòng chống thiên tai Sơn La.
Lên top