Động đất ở Lào, nhiều toà nhà ở Hà Nội rung lắc

Sơ đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Sơ đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Sơ đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Lên top