Động đất ở Lai Châu, 4 học sinh bị thương: Huyện không nhận được cảnh báo

Động đất ở Lai Châu. Ảnh: Trần Tuấn
Động đất ở Lai Châu. Ảnh: Trần Tuấn
Động đất ở Lai Châu. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top