Động đất ngoài khơi biển Bình Thuận là dấu hiệu mới cần theo dõi

Tâm chấn động đất ngoài khơi biển Bình Thuận sáng 15.7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu
Tâm chấn động đất ngoài khơi biển Bình Thuận sáng 15.7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu
Tâm chấn động đất ngoài khơi biển Bình Thuận sáng 15.7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu
Lên top