Động đất 3.8 độ Richter ở huyện Bắc Trà My

Bản đồ tâm chấn. Nguồn: VLĐC
Bản đồ tâm chấn. Nguồn: VLĐC
Bản đồ tâm chấn. Nguồn: VLĐC
Lên top