Động đất 3,2 độ richter xảy ra tại Điện Biên

Bản đồ chấn tâm động đất.
Bản đồ chấn tâm động đất.