Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày 27.7

Ngôi nhà lúc sinh thời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá. Ảnh: Lê Phi Long
Ngôi nhà lúc sinh thời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá. Ảnh: Lê Phi Long
Ngôi nhà lúc sinh thời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM