Đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn trong 15 ngày

Đóng cửa tạm thời 15 ngày sân bay Vân Đồn. Ảnh GT
Đóng cửa tạm thời 15 ngày sân bay Vân Đồn. Ảnh GT
Đóng cửa tạm thời 15 ngày sân bay Vân Đồn. Ảnh GT
Lên top