Đóng cửa rừng nhưng "cấm cứ cấm, chặt cứ chặt"

Cử tri Nguyễn Trí Đổng bức xúc về tình trạng phá rừng, xây ồ ạt thủy điện nhỏ. Ảnh: Hữu Long
Cử tri Nguyễn Trí Đổng bức xúc về tình trạng phá rừng, xây ồ ạt thủy điện nhỏ. Ảnh: Hữu Long
Cử tri Nguyễn Trí Đổng bức xúc về tình trạng phá rừng, xây ồ ạt thủy điện nhỏ. Ảnh: Hữu Long
Lên top