Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đóng cửa nhóm trẻ có hành vi bạo hành các cháu nhỏ tại Đà Nẵng

Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười đã được cho đóng cửa. Ảnh: N.T
Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười đã được cho đóng cửa. Ảnh: N.T