Đóng cửa đi thể dục, sạc pin dự phòng phát nổ thiêu rụi cả ngôi nhà

Nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị thiêu cháy. ảnh:NDCC
Nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị thiêu cháy. ảnh:NDCC