Đóng cửa 6 tháng đường cất hạ cánh 25R/07L Tân Sơn Nhất để sửa chữa

Công nhân Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vá những vết lún, nứt tại đường cất hạ cánh 11L/29R. Ảnh: NIA
Công nhân Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vá những vết lún, nứt tại đường cất hạ cánh 11L/29R. Ảnh: NIA
Công nhân Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vá những vết lún, nứt tại đường cất hạ cánh 11L/29R. Ảnh: NIA
Lên top