Đóng cửa 2 đường băng để sửa chữa có làm sụt giảm sản lượng khai thác?

Khởi công dự án sửa chữa. Ảnh TBinh
Khởi công dự án sửa chữa. Ảnh TBinh
Khởi công dự án sửa chữa. Ảnh TBinh
Lên top