Đóng cửa 2 điểm bán hàng cho khách Trung Quốc vì camera dừng hoạt động

Lượng khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái hiện có ngày lên tới vài ngàn người. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái hiện có ngày lên tới vài ngàn người. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái hiện có ngày lên tới vài ngàn người. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM