Đồng bào vùng thiên tai Quảng Nam nhận nhà mới sau nhiều tháng ở nhà tạm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi người dân ở khu tái định mới Bằng La. Ảnh: Thanh Chung
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi người dân ở khu tái định mới Bằng La. Ảnh: Thanh Chung
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi người dân ở khu tái định mới Bằng La. Ảnh: Thanh Chung
Lên top