Đồng bào vùng cao hân hoan đón chờ ngày bầu cử

Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (ở giữa) - kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Giàng A Lù
Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (ở giữa) - kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Giàng A Lù
Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (ở giữa) - kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Giàng A Lù
Lên top