Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng bào đau buồn xếp hàng kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp