Đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt lái xe container

Thu hoạch lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: GT
Thu hoạch lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: GT
Thu hoạch lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: GT
Lên top