Đồng bằng sông Cửu Long: Mùa nước nổi đang... “chìm”

Cá linh được thương lái thu mua với giá cao hơn mọi năm nhưng sản lượng đánh bắt được rất thấp. Ảnh: HT
Cá linh được thương lái thu mua với giá cao hơn mọi năm nhưng sản lượng đánh bắt được rất thấp. Ảnh: HT
Cá linh được thương lái thu mua với giá cao hơn mọi năm nhưng sản lượng đánh bắt được rất thấp. Ảnh: HT
Lên top