Đồng bằng ở tỉnh Quảng Trị không mưa nhưng xuất hiện nước lũ

Người dân ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong lội nước lũ đi mua lương thực. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong lội nước lũ đi mua lương thực. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong lội nước lũ đi mua lương thực. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top