Đơn vị y tế tư nhân ở Thanh Hoá cử cán bộ hỗ trợ miền Nam chống dịch

Cán bộ y tế công ty tư nhân ở Thanh Hoá lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: Sỹ Kiên
Cán bộ y tế công ty tư nhân ở Thanh Hoá lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: Sỹ Kiên
Cán bộ y tế công ty tư nhân ở Thanh Hoá lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: Sỹ Kiên
Lên top