Dồn sức phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới Tây Nam

Bộ đội biên phòng An Giang thực hiện kiểm tra thân nhiệt người dân biên giới. Ảnh: LT
Bộ đội biên phòng An Giang thực hiện kiểm tra thân nhiệt người dân biên giới. Ảnh: LT
Bộ đội biên phòng An Giang thực hiện kiểm tra thân nhiệt người dân biên giới. Ảnh: LT
Lên top