Đón sinh viên trở lại học tập trực tiếp: Trường sẵn sàng, trường lùi kế hoạch

Sinh viên tại TPHCM bắt đầu đi học trực tiếp trở lại. Ảnh: SPKT
Sinh viên tại TPHCM bắt đầu đi học trực tiếp trở lại. Ảnh: SPKT
Sinh viên tại TPHCM bắt đầu đi học trực tiếp trở lại. Ảnh: SPKT
Lên top