Đón khoảng 1.000 người về Gia Lai, có thể vận chuyển bằng máy bay

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Gia Lai trực thâu đêm để giám sát y tế người về từ vùng dịch. Ảnh TA
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Gia Lai trực thâu đêm để giám sát y tế người về từ vùng dịch. Ảnh TA
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Gia Lai trực thâu đêm để giám sát y tế người về từ vùng dịch. Ảnh TA
Lên top