Đốn hạ cây rừng, nhưng… không để lấy gỗ?

Một cây dổi lớn bị đốn hạ. Ảnh: THANH TUẤN
Một cây dổi lớn bị đốn hạ. Ảnh: THANH TUẤN
Một cây dổi lớn bị đốn hạ. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top