Đơn giản thủ tục vay vốn để thúc đẩy đào tạo nhân lực

Các ngân hàng sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nghề và người học tiếp cận vốn vay. Ảnh: hải nguyễn
Các ngân hàng sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nghề và người học tiếp cận vốn vay. Ảnh: hải nguyễn
Các ngân hàng sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nghề và người học tiếp cận vốn vay. Ảnh: hải nguyễn
Lên top