Đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đơn giản hóa thủ tục hành chính đem lại nhiều thuận lợi cho người dân. Ảnh: V.L
Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đơn giản hóa thủ tục hành chính đem lại nhiều thuận lợi cho người dân. Ảnh: V.L
Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đơn giản hóa thủ tục hành chính đem lại nhiều thuận lợi cho người dân. Ảnh: V.L
Lên top