Dọn bùn cho học sinh đến lớp

Lực lượng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng Quảng Trị dọn bùn ở trường học tại xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: DT
Lực lượng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng Quảng Trị dọn bùn ở trường học tại xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: DT
Lực lượng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng Quảng Trị dọn bùn ở trường học tại xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: DT
Lên top