Đôi vợ chồng 90 tuổi viết đơn xin “nhường lại hộ nghèo” cho người khác

2 ông bà 90 tuổi ở xã Thạch Đài này vừa gửi đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: TT
2 ông bà 90 tuổi ở xã Thạch Đài này vừa gửi đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: TT
2 ông bà 90 tuổi ở xã Thạch Đài này vừa gửi đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: TT
Lên top