"Đối tượng xâm hại trẻ em thường là người thân thích, người quen"

Phó trưởng Đoàn công tác số 01, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả giám sát của Đoàn công tác số 01. Ảnh Quochoi.vn
Phó trưởng Đoàn công tác số 01, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả giám sát của Đoàn công tác số 01. Ảnh Quochoi.vn
Phó trưởng Đoàn công tác số 01, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả giám sát của Đoàn công tác số 01. Ảnh Quochoi.vn
Lên top